LNK Fashion Design – 2013 Durban Fashion Fair Internship Collections

LNK FASHION DESIGN – 2013 DURBAN FASHION FAIR INTERNSHIP COLLECTIONS