Kiki Kamanu – GTBank Lagos Fashion & Design Week 2013

Kiki Kamanu - GTBank Lagos Fashion & Design Week 2013 Photo Credit: Kola Oshalusi for Insigna
Kiki Kamanu – GTBank Lagos Fashion & Design Week 2013

Photo Credit: Kola Oshalusi for Insigna

Comments are closed.